Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Đá phong thuỷ 7
Giá : 0 VND
Chậu Hoa 2
Giá : 0 VND
Kỳ lân 7
Giá : 0 VND
CD3
Giá : 0 VND
Tượng Chúa 8
Giá : 0 VND
NB7
Giá : 0 VND
D6
Giá : 0 VND
Tượng phật 01
Giá : 0 VND
Đá Phong thuỷ 8
Giá : 0 VND
Lư hương 1
Giá : 0 VND
Tỳ hưu 1
Giá : 0 VND
CD4
Giá : 0 VND
PD1
Giá : 0 VND
D7
Giá : 0 VND
Cô gái 6
Giá : 0 VND
Cô gái 5
Giá : 0 VND
Cô gái 7
Giá : 0 VND
Đá phong thuỷ 10
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.