Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Kỳ lân 5
Giá : 0 VND
NT5
Giá : 0 VND
Tượng Chúa 6
Giá : 0 VND
NB5
Giá : 0 VND
Tượng phật 6
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 3
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 2
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 1
Giá : 0 VND
Đá phong thuỷ 6
Giá : 0 VND
Chậu Hoa 1
Giá : 0 VND
Kỳ lân 6
Giá : 0 VND
CD2
Giá : 0 VND
Tượng chúa 7
Giá : 0 VND
NB6
Giá : 0 VND
D5
Giá : 0 VND
D5
Giá : 0 VND
D4
Giá : 0 VND
Tượng co gái 4
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.