Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
NT1
Giá : 0 VND
NT2
Giá : 0 VND
NT3
Giá : 0 VND
NT4
Giá : 0 VND
NT5
Giá : 0 VND
CD2
Giá : 0 VND
CD3
Giá : 0 VND
CD4
Giá : 0 VND
CD5
Giá : 0 VND
CD6
Giá : 0 VND
CD7
Giá : 0 VND
CD8
Giá : 0 VND
CD9
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.