Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
NT2
NT2
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
NT1 -

Giá: 0 VND
NT3 -

Giá: 0 VND
NT4 -

Giá: 0 VND
NT5 -

Giá: 0 VND
CD2 -

Giá: 0 VND
CD3 -

Giá: 0 VND
CD4 -

Giá: 0 VND
CD5 -

Giá: 0 VND
CD6 -

Giá: 0 VND
CD7 -

Giá: 0 VND
CD8 -

Giá: 0 VND
CD9 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.