Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Tranh non bo 1
Giá : 0 VND
NB2
Giá : 0 VND
NB3
Giá : 0 VND
NB4
Giá : 0 VND
NB5
Giá : 0 VND
NB6
Giá : 0 VND
NB7
Giá : 0 VND
PD1
Giá : 0 VND
PD2
Giá : 0 VND
PD3
Giá : 0 VND
PD4
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.