Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
NB2
NB2
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
Tranh non bo 1 -

Giá: 0 VND
NB3 -

Giá: 0 VND
NB4 -

Giá: 0 VND
NB5 -

Giá: 0 VND
NB6 -

Giá: 0 VND
NB7 -

Giá: 0 VND
PD1 -

Giá: 0 VND
PD2 -

Giá: 0 VND
PD3 -

Giá: 0 VND
PD4 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.