Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Tượng phật 6
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 3
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 2
Giá : 0 VND
Phật Quan Âm 1
Giá : 0 VND
Tượng phật 01
Giá : 0 VND
Tương phật 08
Giá : 0 VND
Tượng Phật 07
Giá : 0 VND
Tượng phật 09
Giá : 0 VND
Tượng phật 12
Giá : 0 VND
Tượng Phật 11
Giá : 0 VND
Tượng phật 10
Giá : 0 VND
Tượng Phật 13
Giá : 0 VND
Tượng phật 14
Giá : 0 VND
Tương phật 15
Giá : 0 VND
Tương phật 16
Giá : 0 VND
PLT1
Giá : 0 VND
PLT2
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.