Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Phật Thích Ca Mâu NI
Phật Thích Ca Mâu NI
Mã sản phẩm PTC1
Giá: 0
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
Tượng phật 6 -

Giá: 0 VND
Phật Quan Âm 3 - QA3

Giá: 0 VND
Phật Quan Âm 2 - QA2

Giá: 0 VND
Phật Quan Âm 1 - QA1

Giá: 0
Tượng phật 01 - 01

Giá: 0 VND
Tương phật 08 - 08

Giá: 0 VND
Tượng Phật 07 - 07

Giá: 0 VND
Tượng phật 09 - 09

Giá: 0 VND
Tượng phật 12 - 12

Giá: 0 VND
Tượng Phật 11 - 11

Giá: 0 VND
Tượng phật 10 - 10

Giá: 0 VND
Tượng Phật 13 - 13

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.