Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Đèn đá
Giá : 0 VND
D3
Giá : 0 VND
Đèn đá 1
Giá : 0 VND
D5
Giá : 0 VND
D5
Giá : 0 VND
D4
Giá : 0 VND
D6
Giá : 0 VND
D7
Giá : 0 VND
D8
Giá : 0 VND
D9
Giá : 0 VND
D10
Giá : 0 VND
D11
Giá : 0 VND
D12
Giá : 0 VND
D13
Giá : 0 VND
D14
Giá : 0 VND
D15
Giá : 0 VND
D16
Giá : 0 VND
D17
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.