Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
D6
D6
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
Đèn đá - D2

Giá: 0 VND
D3 -

Giá: 0 VND
Đèn đá 1 - Đ1

Giá: 0 VND
D5 -

Giá: 0 VND
D5 -

Giá: 0 VND
D4 -

Giá: 0 VND
D7 -

Giá: 0 VND
D8 -

Giá: 0 VND
D9 -

Giá: 0 VND
D10 -

Giá: 0 VND
D11 -

Giá: 0 VND
D12 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.