Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
PD4
Giá : 0 VND
D10
Giá : 0 VND
LB02
Giá : 0 VND
Sư tử 1
Giá : 0 VND
CD8
Giá : 0 VND
D11
Giá : 0 VND
Tượng phật 12
Giá : 0 VND
Tượng Phật 11
Giá : 0 VND
Tượng phật 10
Giá : 0 VND
LB03
Giá : 0 VND
Trâu 1
Giá : 0 VND
CD9
Giá : 0 VND
D12
Giá : 0 VND
Tượng Phật 13
Giá : 0 VND
LB04
Giá : 0 VND
Sư tử 2
Giá : 0 VND
D13
Giá : 0 VND
Tượng phật 14
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.