Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Đôn 1
Giá : 0 VND
Tỳ Hưu 2
Giá : 0 VND
CD5
Giá : 0 VND
PD2
Giá : 0 VND
D8
Giá : 0 VND
Tương phật 08
Giá : 0 VND
Tượng Phật 07
Giá : 0 VND
Đá phong thuỷ 11
Giá : 0 VND
Đôn 2
Giá : 0 VND
Tỳ Hưu 3
Giá : 0 VND
CD6
Giá : 0 VND
PD3
Giá : 0 VND
D9
Giá : 0 VND
Tượng phật 09
Giá : 0 VND
LB01
Giá : 0 VND
Đá phong thuỷ 9
Giá : 0 VND
Tỳ Hưu 4
Giá : 0 VND
CD7
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.