Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Sư tử 3
Giá : 0 VND
D14
Giá : 0 VND
Tương phật 15
Giá : 0 VND
D15
Giá : 0 VND
Tương phật 16
Giá : 0 VND
PLT1
Giá : 0 VND
D16
Giá : 0 VND
PLT2
Giá : 0 VND
D17
Giá : 0 VND
PLT3
Giá : 0 VND
D18
Giá : 0 VND
D19
Giá : 0 VND
D20
Giá : 0 VND
D21
Giá : 0 VND
D22
Giá : 0 VND
D23
Giá : 0 VND
D24
Giá : 0 VND
D25
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.