Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
D26
Giá : 0 VND
D27
Giá : 0 VND
D28
Giá : 0 VND
D29
Giá : 0 VND
D30
Giá : 0 VND
D31
Giá : 0 VND
D32
Giá : 0 VND
D33
Giá : 0 VND
D34
Giá : 0 VND
D35
Giá : 0 VND
D01
Giá : 0 VND
D02
Giá : 0 VND
D05
Giá : 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.