Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Tượng co gái 4
Tượng co gái 4
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

đây là tượng co gái 4

Sản phẩm cùng loại
Tượng cô gái 2 -

Giá: 0 VND
Tượng cô gái 3 -

Giá: 0 VND
Tượng cô gái 1 -

Giá: 0 VND
Cô gái 6 - CG6

Giá: 0 VND
Cô gái 5 - CG5

Giá: 0 VND
Cô gái 7 - CG

Giá: 0

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.