Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
D23
D23
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
D25 -

Giá: 0 VND
D26 -

Giá: 0 VND
D27 -

Giá: 0 VND
D28 -

Giá: 0 VND
D29 -

Giá: 0 VND
D30 -

Giá: 0 VND
D31 -

Giá: 0 VND
D32 -

Giá: 0 VND
D33 -

Giá: 0 VND
D34 -

Giá: 0 VND
D35 -

Giá: 0 VND
D01 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.