Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
D23
D23
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
D12 -

Giá: 0 VND
D13 -

Giá: 0 VND
D14 -

Giá: 0 VND
D15 -

Giá: 0 VND
D16 -

Giá: 0 VND
D17 -

Giá: 0 VND
D18 -

Giá: 0 VND
D19 -

Giá: 0 VND
D20 -

Giá: 0 VND
D21 -

Giá: 0 VND
D22 -

Giá: 0 VND
D24 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.