Da my nghe Thọ Hồng

JA slide show
Đá phong thuỷ 1
Đá phong thuỷ 1
Mã sản phẩm
Giá: 0 VND
Mô tả
Chi tiết

N/A
Sản phẩm cùng loại
Đá Phong thuỷ 2 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 3 -

Giá: 0 VND
Đá Phong thuỷ 4 -

Giá: 0 VND
Đá Phong thuỷ 5 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 6 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 7 -

Giá: 0 VND
Đá Phong thuỷ 8 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 10 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 11 -

Giá: 0 VND
Đá phong thuỷ 9 -

Giá: 0 VND

  Đá mỹ nghệ Thọ Hồng

Cơ sở Điêu khắc đá da my nghe Thọ Hồng là một cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước- Đà Nẵng, với hơn bốn đời làm nghề theo tổ tiên truyền lại, là thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy làng nghề để không được mai một theo thời gian và năm tháng....Xem tiếp.